Zlecenie naprawy/usługi serwisowej - R&D Tech Sp. z o.o.
Lewy górny narożnik
Prawy górny narożnik
Lewy dolny narożnik
Prawy dolny narożnik
FlagaFlagaFlaga
Aluminium
Stal
PCV
Narzędzia
Logistyka

Zlecenie naprawy/usługi serwisowej


Zlecenie naprawy/usługi serwisowej - Generator dokumentu PDF


Zleceniodawca

Zakres zlecenia

Uruchomienie
Naprawa
Montaż

Opis usterki

Informacje dotyczące urządzenia

Dodatkowe zasoby (np. zdjęcia)

Adres zakładu produkcyjnego

Zleceniodawca akceptuje możliwość rozszerzenia niniejszego zlecenia o zakres konieczny do jego całkowitego wykonania, jaki może okazać się niezbędny w trakcie wykonywania usługi serwisowej. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż w przypadku rozszerzenia zlecenia będzie obowiązany do uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu

W związku z wymogami ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), Zleceniodawca oświadcza, że jest płatnikami podatku VAT o numerze NIP: (podanym powyżej). Zleceniodawca niniejszym uprawnia Zleceniobiorcę o wystawienia na jego rzeczy faktury elektronicznej

Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w przypadku gdy reklamowane urządzenie zostanie uznane sprawne, a reklamacja zostanie uznana przez Zleceniobiorcę za bezpodstawną, Zleceniodawca ponosi w całości wszelkie koszty, które zostały poniesione przez Zleceniobiorcę, w tym w szczególności koszty przeprowadzonych ekspertyz technicznych, koszty transportu oraz koszty ubezpieczeń przesyłki

Przepisz tekst z obrazka

Pobierz PDF
Wczytywanie
Polityka ciasteczekPrzeglądając niniejszy serwis internetowy, akceptujesz pliki cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.