Lewy górny narożnik
Prawy górny narożnik
Lewy dolny narożnik
Prawy dolny narożnik
FlagaFlagaFlaga